Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Een duurzame halfverharding in de duinen: Milieuvriendelijke DurEko-mix®


Koers heeft in het najaar van 2015, in opdracht van DUNEA, in de duinen van Zuid-Holland een autoparkeerplaats, wandelpad en fietsparkeerplaats aangelegd met DurEko-mix®. De geasfalteerde rijbaan bij de autoparkeerplaats is ongewijzigd gebleven.

DUNEA produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk.

DUNEA beheert deze prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning al 140 jaar. Een zorgvuldig beheer van dit natuur- en waterwingebied is zeer belangrijk en daarom worden weloverwogen beslissingen genomen met de keuze van (half-)verhardingen. DurEko-mix® is samengesteld uit gewassen natuursteen met een mineraal bindmiddel, deze halfverharding is waterdoorlatend en verstoort de ondergrond niet.

Koers DurEko-mix in Wassenaar Koers DurEko-mix in Wassenaar
Koers DurEko-mix in Wassenaar Koers DurEko-mix in Wassenaar