Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Menggranulaat 0-31,5


Omschrijving:
Menggranulaat 0-31,5 wordt geproduceerd door het breken van beton- en metselwerkpuin. Het menggranulaat is een samenstelling van minimaal 50% betongranulaat en maximaal 50% overig puingranulaat.

Specificaties:

Korrelvormonregelmatig, hoekig
Korreldichtheid1.700 - 2.200 kg/m3
Maximaal proctordichtheid1.700 - 1.800 kg/m3
Korrelgrootte0 - 31,5 mm
Verbrijzelingsfactor0,67 - 0,75
E-modulus400 MPa

Het materiaal voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de RAW2015.

conformiteitsverklaring menggranulaat 0-31,5 - 20151029.pdfconformiteitsverklaring menggranulaat 0-31,5 - 20151029.pdf

Milieuaspecten:
Door afvalscheiding vˇˇraf en acceptatieprocedures bij de inzameling voldoet het granulaat aan de milieuhygiŰnische eisen zoals vastgelegd in bijlage A, tabellen 1 en 2 van het Besluit Bodemkwaliteit. Het is een secundaire bouwstof en levert dus een positieve bijdrage in de reductie van het gebruik van primaire bouwstoffen. Aan Koers Handel BV is dan ook het NL-BsB« productcertificaat op basis van BRL 2506 verstrekt.

NL BSB certificaat
Toepassing:
Menggranulaat 0-31,5 is in de wegenbouw geschikt als verhardingslaag van steenmengsel. Het materiaal heeft een hogere constructieve waarde dan "zand in zandbed" en is dus geschikt voor relatief zwaar belaste wegen. Toegepast als fundering onder een elementenverharding vermindert de spoorvorming.

Menggranulaat 0-31,5