Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Hydraulisch menggranulaat 0-45


Omschrijving:
Hydraulisch menggranulaat is menggranulaat waaraan een stabilisator is toegevoegd. Menggranulaat wordt geproduceerd door het breken van beton- en metselwerkpuin. Het menggranulaat is een samenstelling van minimaal 50% betongranulaat en maximaal 50% overig puingranulaat. De stabilisator is een zogenaamde toeslagstof bestaande uit gegranuleerde hoogovenslak, LD-staalslak, elektro-ovenslak of een mengsel hiervan. Het aandeel van deze stabilisator is groter dan of gelijk aan 5% (m/m) en kleiner dan of gelijk aan 20% (m/m). Het wordt tijdens de productie of in een later stadium gelijkmatig toegevoegd aan het menggranulaat..

Specificaties:

Korrelvormonregelmatig, hoekig
Korreldichtheid1.700 - 2.200 kg/m3
Maximaal proctordichtheid1.700 - 1.850 kg/m3
Korrelgrootte0 - 45 mm
Verbrijzelingsfactor0,67 - 0,75
E-modulus600 MPa

Het materiaal voldoet verder aan de eisen die zijn vastgelegd in de RAW 2015.

Milieuaspecten:
Door afvalscheiding vˇˇraf en acceptatieprocedures bij de inzameling voldoet het granulaat aan de milieuhygiŰnische eisen zoals vastgelegd in bijlage A, tabellen 1 en 2 van het Besluit Bodemkwaliteit. Het is een secundaire bouwstof en levert dus een positieve bijdrage in de reductie van het gebruik van primaire bouwstoffen. Aan Koers Handel BV is dan ook het NL-BsB« productcertificaat op basis van BRL 2506 verstrekt.
NL BSB certificaat

Toepassing:
Hydraulisch menggranulaat 0-45 is in de wegenbouw geschikt als gebonden verhardingslaag van steenmengsel. Het materiaal heeft een hogere constructieve waarde dan "zand in zandbed" en is dus geschikt voor relatief zwaar belaste wegen. Toegepast als fundering onder een elementenverharding vermindert de spoorvorming.