Zoeken

Zoeken
 
Koers Beheer BV
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070553
,
,
,
content slider

Overslag binnenvaartschepen in Waterhuizen


Op onze locatie in Waterhuizen worden los gestorte materialen zoals zand, lava, grauwacke, brekerzand e.d. met binnenvaartschepen van 1.000 - 2.500 ton aangevoerd.

Deze materialen worden gelost met behulp van een overslagkraan en opgeslagen in de aanwezige depots. De hier opgeslagen materialen worden enerzijds gebruikt als basismaterialen voor onze eigen producten als bomengranulaten, KoTRec, KoMex en dergelijke. Ook worden de opgeslagen materialen direct geleverd aan vooral wegenbouw en cultuurtechnische bedrijven.

Zowel bedrijven als particulieren kunnen op onze locatie in Waterhuizen terecht voor het afhalen van o.a. zand, teelaarde, brekerzand, bomengranulaat, mijnsteen en het storten van puin en groenafval.

Schepen lossen op de locatie van Koers in Waterhuizen Zowel bedrijven als particulieren kunnen op onze locatie in Waterhuizen terecht.