Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA


Koers heeft in opdracht van DUNEA twee grote parkeerplaatsen aangelegd met de halfverharding DurEko-mix®. Koers had al eerder zaken gedaan met DUNEA waarbij er een autoparkeerplaats, wandelpad en fietsparkeerplaats werd aangelegd met DurEko-mix® in de duinen van Zuid-Holland. De geasfalteerde rijbaan bij de autoparkeerplaats was ongewijzigd gebleven.

DUNEA produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Zij ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk.

DUNEA beheert deze prachtige natuur en beschermt de drinkwaterwinning al 140 jaar. Een zorgvuldig beheer van dit natuur- en waterwingebied is zeer belangrijk en daarom worden weloverwogen beslissingen genomen met de keuze van (half)verhardingen. DurEko-mix® is samengesteld uit gewassen natuursteen met een mineraal bindmiddel, deze halfverharding is waterdoorlatend en verstoort de ondergrond niet.


DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA
DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA
DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA DurEko-mix® parkeerplaatsen voor DUNEA