Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Compostering


Voor het bedrijfsmatig composteren van organische reststromen verloopt het afbraakproces grondiger en sneller dan wanneer het groenafval op de bodem blijft liggen. Dat komt omdat er in een composteerinrichting ideale omstandigheden voor micro-organismen gecreŽerd worden. Bovendien treden er, doordat er grote hoeveelheden tegelijk gecomposteerd worden, hoge temperaturen op waardoor ziektekiemen en onkruidzaden worden afgedood. In de natuur gebeurt dat niet. Voordeel van bedrijfsmatig composteren van groenafval is dat dit in de open lucht kan gebeuren en het geeft de laagste milieubelasting.

Het groenafval wordt, na acceptatie bij de weegbrug, gedeponeerd op een aangewezen locatie van de composteerinrichting aan de Grietmanswijk. Na een grondige inspectie op verontreinigingen wordt indien dit nodig is het groenafval voorbewerkt. Deze voorbewerking bestaat uit:
  • het verwijderen van overtollige grond en verontreinigingen;
  • het verkleinen van groenafval zoals stobben, takken e.d.

Overzichtsfoto van onder andere de composteerinrichting van Koers Handel BV. De temperaturen in de composteerhoop kunnen oplopen van 60 tot 80įC.

Hierna wordt het groenafval in langwerpige composteerhopen opgezet. Bij het opzetten van deze hopen en tijdens het composteerproces wordt extra aandacht besteed aan:
  • de samenstelling: het te composteren materiaal wordt zodanig samengesteld, zodat een optimale koolstof/stikstof verhouding (C/N-waarde) wordt verkregen;
  • de luchtigheid: zuurstof is noodzakelijk bij het afbraakproces door de aanwezige micro-organismen. Door de composteerhoop “luchtig” te houden wordt dit gegarandeerd;
  • de vochtigheid: water is noodzakelijk voor de groei en het gedijen van de micro-organismen die het afbraakproces bewerkstelligen. Bij dit afbraakproces, waarbij warmte vrijkomt, kan de temperatuur van de composteerhoop hoog oplopen tot temperaturen van 60 tot 80 įC. Voordeel van deze hoge temperaturen is dat ziektekiemen en onkruidzaden worden gedood.

De composteerhoop wordt regelmatig omgezet zodat er altijd voldoende zuurstof aanwezig is om een aŽroob afbraakproces te garanderen. Dit voorkomt dat de composteerhoop gaat stinken. De temperatuur wordt met compostthermometers nauwlettend in de gaten gehouden. Het vochtgehalte wordt door middel van sproeien met water zonodig verhoogd. Het water is opgevangen regenwater van het composteerterrein dat verzameld wordt in het percolaatbassin.

Aan het einde van het composteerproces wordt het materiaal gezeefd, waardoor een compost wordt verkregen in diverse gradaties.

Aan het einde van het composteerproces zijn de plantenresten verteerd en omgezet in stabiele humusverbindingen en zijn onkruidzaden en ziektekiemen gedood. Tenslotte wordt het gecomposteerde materiaal gezeefd, waardoor een homogeen, waardevol eindproduct wordt verkregen in diverse gradaties. Het eindproduct voldoet aan het BOOM (Besluit kwaliteit en gebruik Overige Organische Meststoffen) en wordt op grond hiervan ingedeeld in de volgende categorieŽn:
  • compost
  • zeer schone compost of
  • zwarte grond

Compost kan rechtstreeks worden gebruikt als bodemverbeteraar en als grondstof voor allerlei produkten, zoals bijvoorbeeld bomenzand, bomengrond, potgrond e.d.