Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider

Mengerij


Met de menginstallatie is het mogelijk vrijwel ieder gewenst product zeer nauwkeurig te produceren. De basismaterialen worden in de menginstallatie op massa in de menger homogeen gemengd tot een specifiek eindproduct.

Met behulp van een -in eigen huis- ontwikkeld computerprogramma wordt vooraf vastgesteld in welke verhouding er gemengd moet worden om aan gestelde of gewenste eisen van het te produceren product te voldoen. Eventuele correcties worden toegepast in verband met het vochtgehalte van de basisproducten. Op deze wijze wordt gegarandeerd binnen kleine toleranties van de eisen te produceren.

Voorbeelden van door Koers Research BV ontwikkelde producten zijn: Bomenzand 300, Bomenzand 500, DurEko-mix, KoMex, DurEko-mix BIO, KoMex BIO en diverse soorten sportveldenzand.

Het gehele proces en de bewaking hiervan is opgenomen in het gecertificeerde kwaliteitszorgsysteem van Koers Beheer BV Wanneer de klant dit wenst worden er samen met Koers Research BV monsters genomen en geanalyseerd op parameters, zoals korrelverdeling, samenstelling e.d.

De producten kunnen in depot en direct op de wagen worden gemengd Een vrachtwagen staat klaar om gevuld te worden bij de vaste menger van Koers
Het vullen van de vrachtwagen met zojuist gemengd product De bunkers van de vaste menger worden met de shovel beladen