Zoeken

Zoeken
 
Koers Handel
Rijksweg 198
9423 PE Hoogersmilde


T 0592 43 03 03
F 0592 43 03 04
E info@kks.nl
Kvk 04070524
,
,
,
content slider
 

Zwarte grond


Dit is natuurlijke ongemengde humeuze bodem. Zwarte grond is vrij toepasbaar in de bodem en is een bodemmateriaal dat geschikt is als aanvulgond en ophooggrond voor uw tuin, plantsoen of ander groengebied.

Zwarte grond

Voordelen
- goedkope humeuze ophoging

Milieuaspecten:
Voldoet aan eisen schone grond (achtergrondwaarde) volgens het Besluit bodemkwaliteit en wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat protocol 9335-1.

Toepassingen
- cultuurtechniek;
- landbouw;
- wegenbouw.

Overige benaming is: vulgrond.